Strona główna
Pliki do pobrania


Pomoc
Kontakt

Turystyka a ekonomika turystyki. Ekonomika turystyki jest nauką interdyscyplinarną, na co wpływ ma złożoność turystyki jako zjawiska społeczno-gospodarczego. Powiązana jest zarówno z innymi ekonomikami branżowymi, ale także z naukami nie ekonomicznymi, takimi jak socjologia, psychologia, nauka o państwie i prawie, statystyka, geografia, stosunki międzynarodowe.
Turystyka jako sfera konsumpcji oraz produkcji dóbr i usług turystycznych, a zwłaszcza sfera obsługi turystycznej, rozwija się w określonej strukturze gospodarki narodowej.
Ekonomika turystyki zajmuje się potrzebami turystycznymi, dobrami i usługami turystycznymi oraz produktem turystycznym. Bada ona: prawidłowość kształtowania się ceń na rynku turystycznym, popyt, podaż i rentę turystyczną; rolę i znaczenie turystyki w gospodarce, związki i zależności turystyki 2 wytwarzaniem oraz podziałem produktu krajowego brutto; wpływ turystyki na zatrudnienie w gospodarce turystycznej oraz w innych działach i gałęziach gospodarki pośrednio związanych z gospodarką turystyczną. Zajmuje się badaniem znaczenia i funkcji turystyki w rozwoju ekonomicznym regionów i miejscowości. Ze względu na związki turystyki z rozmaitymi dziedzinami gospodarki ekonomika turystyki musi badać bardziej szczegółowo rozmaite elementy innych ekonomik branżowych. Interesuje się miejscem turystyki w polityce ekonomicznej państwa, organów centralnych i władz samorządowych.

W serwisie znajdziesz takie opracowania jak:

  • wykłady i ściągi z hotelarstwa i turystyki

  • opracowania zagadnień na egzamin

  • definicje i wyjaśnienia popularnych terminów

  • biznes plan

  • analiza swot

  • analiza rynku